25 de nov. 2015

Huertos Comunitarios como ejemplo de recuperación de espacios públicos

Dimarts 1 de desembre,19:30 hores en el Casal de Barri Pou de la Figuera c) Carders 33.
Taula-Rodona: 
La recuperació d’espais públics per a ús comunitari: Els horts urbans comunitaris amb, Renato Marín (Investigador UB), María Toral(membre Hortet del Forat i projecte Educahorts), Oscar Ortega(Hort 6 Indignat del PobleNou) i Francesc Magrinyà (Espai Germanetes) dels horts comunitaris de Barcelona.
 


Aquests últims anys han augmentat les iniciatives d'horts a la ciutat. Però sempre ha existit agricultura urbana. El creixent interès pels horts urbans (concretament comunitaris), es deu al fet que suposen una resposta subversiva tant al sistema agroalimentari com a les formes contemporànies de relacionar-nos entre nosaltres, amb la ciutat i amb el nostre menjar. Hem vist com en la vida urbana tot s'ha convertit en una mercaderia. Ho vam pensar més en termes de valor de canvi, que de valor d'ús. En conseqüència s'han perdut les institucions socials, els codis, les normes i els significats de l'espai públic i el menjar, en els quals es basava abans. Els horts urbans comunitaris tenen un gran potencial per restaurar el valor d'ús, els significats i les relacions socials, permet reivindicar "el dret a coproduir la ciutat". Són una forma que la ciutadania visqui i experimenti la ciutat com vulgui. Recuperar l'espai, el menjar o fins i tot el coneixement comunament i no com a mercaderia: "El reclam dels comuns" aquesta és la gran aportació de l'agricultura urbana comunitària.


http://elbloc.net/2011/11/la-lucha-del-forat/
Castellano
Huertos Comunitarios como ejemplo de recuperación de espacios públicos
Dimarts 1/12/2015 en el casal de barri Pou de la Figuera c) Carders 33
En los últimos años han aumentado las iniciativas de huertos en la ciudad. Pero siempre ha existido agricultura urbana. El creciente interés por los huertos urbanos(concretamente comunitarios), es debido a que suponen, una respuesta subversiva tanto al sistema agroalimentario como a las formas contemporáneas de relacionarnos entre nosotros y nosotras, con la ciudad y con nuestra comida. De forma hegemónica, desde un paradigma de mercado.
Hemos visto como en la vida urbana todo se ha convertido en una mercancía. Lo pensamos más en términos de valor de cambio, que de valor de uso. En consecuencia se han perdido las instituciones sociales, los códigos, las normas y los significados del espacio público y la comida, en los que se basaba antes.
Los huertos urbanos comunitarios tienen un gran potencial para restaurar el valor de uso, los significados y las relaciones sociales, permite reivindicar "El Derecho a la Ciudad". Son una forma de que la ciudadanía viva y experimente la ciudad como quiera, el derecho a co-producir la ciudad. 
Recuperar el espacio, la comida o incluso el conocimiento como un común y no una mercancía "El reclamo de los comunes" ese es el gran aporte de la agricultura urbana comunitaria.
RESUM:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1658739357742275&id=1423755891240624
Es van comentar molts punts de vista molt interessants com:
Reivindicació de la ciutat (reclam dels comuns) i la seva descomodificació (no mercanització de l'espai públic), diferents punts d'unió d'una comunitat (no necessàriament veïnal), obertura de les experiències comunitàries al públic general, concepte pla buits a Barcelona (com l'ajuntament vol implicar-se en aquests espais sense consens dels habitants...), el que sigui comunitari es imprescindible per fer una transformació social?....i altres aspectes. Moltes gràcies a Maria de l'Hortet del Forat per convidar-nos....

huerto del xino 
Hortet del Forat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada